Dobrovolní hasiči pozor

Hasičské vozy, 
které vás nenechají prohrat v žádném boji!

Sdělte nám své požadavky a my Vám navrhneme řešení. Provádíme přestavby Dopravních automobilů na podvozcích FIAT Ducato (do 3,5t) a IVECO Daily (5,2 – 7,2t).

Naše vozy splňují požadavky:
-předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR
- stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.
- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

Ing. Pavel Hrachovina
hrachovina@agrotec.cz
606 611 131