Vánoční soutěž o kalendář IVECO na rok 2024

08. 12. 2023


Podmínky vánoční soutěže o kalendář IVECO 

1.    Pořadatel/Organizátor
Pořadatelem/organizátorem soutěže je společnost AGROTEC a.s., Se sídlem Brněnská 74, Hustopeče, 69301. IČ: 00544957, DIČ: CZ00544957, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B (dále jen pořadatel/organizátor).
 
2.    Termín konání
Soutěž probíhá od 8.12. 2023 do 14.12. 2023.
Jeden výherce bude kontaktován ihned po vyhodnocení soutěže, které proběhne 15.12. 2023.
 
3.    Podmínky pro zapojení do soutěže
Odpovězte na otázku do komentáře přímo pod příspěvek o soutěži na Facebooku Agrotec nákladní automobily. Dejte „To se mi líbí“ na stránku Agrotec nákladní automobily a dejte „To se mi líbí“ na příspěvek o soutěži. Soutěž trvá od 8.12. do 14.12. 2023. Výherce bude vybrán podle správnosti odpovědi následující den 15.8. 2023. Vítěz bude kontaktován ihned po zvážení správnosti všech odpovědí a osloven na Facebooku Agrotec nákladní automobily.
 
4.    Výherci a výhra
Výherce musí splnit všechny podmínky soutěže a zároveň se jím může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky. Výhra bude doručena na nejbližší pobočku AGROTEC Group nákladní automobily (Brno, Hustopeče, Horní Suchá, Olomouc a Zlín) a výherce si ji bude moci vyzvednout během otevíracích hodin. Výhru není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena organizátorem. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě, pokud bude mít pochybnosti v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících, nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.
 
5.    GDPR
Účastníci soutěže, či jejich zákonní zástupci, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Organizátorovi soutěže v rozsahu jména, příjmení, místa pobytu, telefonu a e-mailové adresy pro účely vyhodnocení soutěže a využití těchto údajů k marketingovým účelům, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Tento souhlas platí až do písemného odvolání souhlasu, který lze provést na adresu Pořadatele soutěže. Odvoláním souhlasu zaniká účastníkovi soutěže nárok na vydání výhry.
Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, v platném znění, a to do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže.
 
6.    Všeobecné podmínky

Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem. Reklamace vad se na výhry nevztahují. Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení tohoto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodů nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně kdykoliv změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na Facebooku Agrotec Group v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.
Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník s čistým vědomím, bez nátlaku a svobodně.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.