Přijeďte k nám na servis a vyhrajte

01. 06. 2024


Přijeďte k nám na servis a vyhrajte 20 000 Kč!

Vyhrajte voucher na 20 000 Kč do internetového e-shopu Alza.cz. A jak se můžete zúčastnit? Stačí přijet na jednu z našich servisních poboček se svým vozem IVECO, poskytnout přijímacímu technikovi svoje údaje (své jméno, telefonní kontakt a email) a následně vyplnit dotazník spokojenosti. 

 

Pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže poukaz za servis IVECO, dále jen „soutěž“. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
 

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem hry je společnost AGROTEC a. s., se sídlem: Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče, IČO: 00544957, zapsaná v obchodním rejstříku zapsaná u KS v Brně pod sp. zn. B 138 (dále jen „pořadatel“).
 

2. Pravidla soutěže

Pravidla hry jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce https://agrotectrucks.cz/aktuality/prijedte-k-nam-na-servis-a-vyhrajte a písemně jsou uloženy v sídle pořadatele. Soutěžící se mohou v případě dotazů obracet na e-mail –kontaktní osobu – Tereza Krčková, e-mail: krckova@agrotec.cz.
 

3. Doba konání soutěže

Hra bude probíhat od 1. 06. 2024 do 1. 12. 2024 (dále jako „soutěžní období“) na servisních střediscích společnosti AGROTEC a.s. jako pořadatele:
U dálnice 2, Hustopeče 693 01
Dornych 65, Brno 617 00
Lipenská 47, Olomouc 772 11
Šternberská 300, Zlín - Louky 763 02
U Lékárny 5, Horní Suchá 735 35
Vrchlického 755, Městec Králové 289 03 (ASP)
Masarykova 523, 344 01 Domažlice (ASP)
Kostelec 60, 588 61 Kostelec u Jihlavy (ASP)
Nádražní 310, 262 31 Milín (ASP)
 

4. Popis soutěže

Zákazníci, kteří přijedou s vozidlem tovární značky IVECO na servis do 1 z výše uvedených servisních středisek pořadatele a splní níže uvedené podmínky soutěže, budou zařazeni do soutěže o poukaz do e-shopu alza.cz v hodnotě 20 000,- Kč.  Výherce bude vybrán náhodným losováním.
 

5. Podmínky účasti v soutěži

Pro účast v soutěži je nutné, aby zákazník v době jejího konání přijel s vozidlem tovární značky IVECO do 1 z výše uvedených servisních středisek pořadatele, kde poskytne kontaktní údaje (své jméno, telefonní kontakt a email) přijímacímu technikovi a následně vyplní dotazník spokojenosti zaslán společností IVECO na poskytnutou emailovou adresu.
 

6. Výhra

Poukaz do e-shopu alza.cz v hodnotě 20 000,- Kč.
Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.
 

7. Výherce

Výhra bude předána ihned po vyhodnocení soutěže. Vyhodnocení soutěže proběhne dva měsíce po termínu ukončení soutěže.
K převzetí ceny je soutěžící povinen se dostavit osobně na adresu sdělenou v rámci oznámení o výhře.
V případě, že se pořadateli nepodaří předat výherci výhru dle ustanovení těchto pravidel nebo jinak dle předem dohodnutých podmínek předání výhry, či se výherce nepodaří kontaktovat do jednoho týdne ode dne konání soutěže, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Tato výhra připadá náhradníkovi vylosovanému dle pořadí.
Výhra bude předána osobně zástupcem pořadatele soutěže; o předání bude pořízena fotodokumentace.
Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy, pokud jim tato změna nebyla soutěžícím řádně a včas oznámena. Pořadatel soutěže neodpovídá ani za to, že e-mailová zpráva bude v důsledku uživatelského nastavení e-mailové schránky vyhodnocena jako spam a nebude řádně výherci doručena.
 

8. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit výhru jinou výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výhry v případě, že výhra nebude poskytnuta třetí osobou (dodavatelem) tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.
Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby jejího trvání či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období.
 

9. Zpracování osobních údajů

Pořadatel soutěže je správcem osobních údajů a odpovídá za to, aby osobní údaje soutěžících byly náležitě chráněny a byly zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Jiným osobám nebudou osobní údaje poskytnuty.
Bližší informace o zabezpečení osobních údajů, o právech soutěžících (jakožto subjektů údajů) a o možnostech uplatnění těchto práv jsou k dispozici v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách pořadatele soutěže www.agrotec.cz/privacy-policy.
Soutěž je pořádána v rámci propagačních aktivit pořadatele. Z toho důvodu může být při předání výhry pořizována fotodokumentace, kterou je pořadatel soutěže oprávněn následně použít přiměřeným způsobem pro marketingové a propagační účely a pro prezentaci průběhu a výsledků soutěže v médiích, v dalších sdělovacích prostředcích, na webových nebo facebookových stránkách pořadatele (www.agrotec.cz) a na prezentačních materiálech pořadatele. Z takto pořízených fotografií nebudou pořadatelem tvořeny žádné rejstříky či evidence výherců, jedná se o příležitostné fotografie. Z toho důvodu se nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů. Pořadatel pořizuje a šíří fotografie zachycující podobu výherců v souladu s ustanoveními občanského zákoníku jen s jejich svolením. Případný nesouhlas je nutné sdělit při předávání výhry.