Představení nového IVECO Stralis NP

29. 03. 2019


Společnost Agrotec představila v úterý 26.3.2019 unikátní řešení dálkové dopravy s alternativním pohonem LNG včetně ukázky plnění a testovacích jízd. Úvodního slova se ujal generální ředitel Martin Rada a vedoucí prodeje nákladních automobilů Petr Přibyl. Hned v tomto úvodu generální ředitel zdůraznil důležitost směřování k těmto alternativním palivům a jejich pozitivního dopadu na životní prostředí. Zároveň poodhalil návštěvníkům projekt vybudování první veřejné plnicí stanice na tento pohon připravované v Hustopečích u Brna. Ukázka plnění probíhala na vozidle IVECO Stralis NP 460 Hp Cursor 13, které bylo poskytnuto k dlouhodobému testování v plném provozu a zatížení. Společnost IVECO má jednadvacetiletou zkušenost s výrobou vozidel na zemní plyn a tohle je zatím nejudržitelnější nákladní vozidlo poháněné 100% na zemní plyn.
 
 
Vozidlo je vybaveno dvěma palivovými nádržemi o objemu 540 litru, které umožňují největší dojezd mezi plynovými vozidly a to až 1600Km. Modulární nádrže umožňují montáž různého příslušenství i na tahače 4x2. Vozidlo pracuje s tlaky 7,5 – 8,5 baru a plnící teplota zkapalněného plynu se pohybuje mezi -125 až -135 stupni celsia, přičemž v případě mobilní stanice je tento plyn přečerpáván z hlavního plnícího tanku do vyrovnávacího tanku, kde dojde k mírnému vzrůstu teplot na -130 C z -160 C.  V běžném provozu se plnění výrazně neliší od klasické naftové varianty a její obsluhu zvládne i proškolená obsluha vozidla. Výkon je stejný nebo ještě vyšší, než vozidla poháněná naftou, ale emise CO2 sníží při používání biometanu až o 95% a při používání zemního plynu o 10%. Nabízí také  snížení emisí tuhých částic o 99% a Nox o 60% v porovnání s limity Euro VI.
Představení nového Stralis NP
 
Náštěvníci byli také seznámeni s výsledky dlouhodobého testování ze kterých vyplývá, že úsporná paliva oproti dieselové verzi při stejném zatížení i trase činí 10% množství paliva. Úsporu nákladů nám poskytují i o 35% nižší náklady na zemní plyn oproti naftě. Zároveň vozidlo nabízí nulové náklady na AdBlue a zabraňuje krádežím paliva. Všichni byli také překvapeni úctyhodnou tichostí vozidla (71 dB) a přitom výkonem stejným nebo i dokonce o něco vyšším, než je tomu u naftových vozidel.
 
Představení nového Stralis NP

Představení Nového Stralis NP

Představení nového Stralis NP

První LNG stanice na Moravě