Jak se přepravuje palivo LNG a jaká je jeho budoucnost?

19. 11. 2021


Pan Ing. Jaroslav Čermák se přepravě a problematice zkapalněného zemního plynu věnuje již několik desítek let. Že je skutečným odborníkem ve svém oboru dokazují i jeho současné funkce. Na Slovensku pracuje ve společnosti Duslo a také působí i jako bezpečnostní poradce pro nebezpečný náklad podle ADR / RID / IMDG, zároveň je koordinátorem národního střediska pro nehody s nebezpečným nákladem DINS a vedoucí pracovní skupiny pro logistiku a DINS při ZCHFP SR.
V neposlední, neméně důležité řadě, je i koordinátorem projektů ChemLog, ChemLog T & T a ChemMUltimodal.
Abychom se dozědeli více o palivu LNG a jeho přepravě, připravili jsme pro vás rozhovor s panem Ing. Čermákem.
 
DSC_3284.JPG
Pan Ing. Čermák přednáší na konferenci

Jak dlouho se již zabýváte problematikou LNG?
Problematikou LNG jsem se začal zabývat po příchodu do Dusla v roce 1988 jako pracovník technického rozvoje, když se spouštěla do provozu zkapalňovací stanice v Dusle. Tehdy jsme zkoušeli první traktor na LNG a připravovali první přepravu LNG v autocisterně.

Jaké zajímavé projekty jste řešili?
Podařilo se mi vybudovat systém přepravy nebezpečného nákladu dle ADR / RID / IMDG v Dusle. Podílel jsem se na vybudování a udržuji provoz havarijního systému DINS a jeho národního střediska v Duslo jako součásti evropské sítě ICE při CEFIC. Připravoval jsem stavbu i provoz přístavu na Váhu a řídil jsem nakládku prvních 60 lodí v letech 1998-2001

 
IMGP7682-Edit-(1).jpg
Obsluha čerpací stanice LNG

 
V čem je transport LNG speciální a jaké jsou nároky na bezpečnost?
LNG je hořlavý plyn zkapalněný při teplotě -163 ° C. z toho vyplývají nároky na materiály i konstrukce. Jeho zplyněním vzniká zemní plyn, jehož hořlavost je všeobecně známá. Řešení jeho přeprav mě zajímalo, nakolik námořní tankery s kapacitou do 200 000 m3 považuji za vrchol v námořní logistice.

Kde vidíte hlavní výhody pohonu na LNG?
V současnosti jsou prioritou emise CO2, které jsou nižší než při naftě. Nižší náklady na palivo mohou být jen když bude dobře vyřešena palivová logistika.
 
LNG a silniční nákladní doprava. Je to podle Vás budoucnost?
Určitě má budoucnost, neboť v přímořských zemích přibývá vozidel na LNG i čerpací stanice LNG. V přístavech s terminály LNG je mají velké množství a stačí je autocisternami distribuovat. Jenže my jsme od námořních terminálů LNG vzdálení tisícovku kilometrů.

Jak by jste koncepčně řešil situaci s čerpacími stanicemi LNG, kterých je nedostatek?
Stavba čerpací stanice LNG je výrazně dražší, než u kapalných paliv. Zde musí pomoci podpůrné programy EU pro snížení uhlíkové stopy. Je otázkou, zda někdo vybuduje zkapalňování stanici nebo bude vyřešena kapacitní přeprava z přístavního terminálu. Nejbližší je přístavu Štětín. Přeprava z něj v autocisternách by výrazně zhoršila rentabilitu LNG.

06-(2).jpg
Vůz IVECO s pohonem LNG
 
Jaká je Vaše vize využití LNG v budoucnu?
LNG má perspektivu jako ekologické palivo, neboť už nyní budují čerpací stanice pro lodě v Baltském i Severním moři. Viděl jsem i návrhy říčních tankerů LNG pro Dunaj. Na CNG již jezdí mnoho městských autobusů, které nižšími emisemi pomáhají ekologizaci MHD. Klíčovým je tedy efektivní zdroj LNG a síť čerpacích stanic ve střední Evropě, aby se dopravcům vyplatilo investovat do kamionů na LNG.
 
 
52501619_682115058857719_4778152512664371200_n-(1).jpg
 Tankování paliva LNG do nákladního vozu
 
Děkujeme za zajímavý rozhovor a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů.

Více aktualit