IVECO a Formule 1

09. 10. 2020


CZ: Formule 1 je bezpochyby fantastický, ale i mimořádně drahý a technicky náročný sport. I když kvůli současné situaci si závody můžeme užít jen prostřednictvím obrazovek. Vysoké nároky se však kladou nejen na jezdce, mechaniky a techniku, ale také i na logistiku. Hlavně v této sezoně se jednou téměř všechny závody na starém kontinentu. V článku si proto přiblížíme, jak vypadají přípravy na závodní víkend, ale i samotné dění v padoku v průběhu evropských závodů.

EN: Formula 1 is an fantastic, but also extremely expensive and technically demanding sport. Although due to the current situation we can enjoy the races only through the screens. However, high demands are required not only on drivers, mechanics and technology, but also on logistics. Especially this season, are almost all the races on the old continent. In this article, we will have a look at what the preparations for the race weekend, and all the events in the paddock during European races.

CZ: Jelikož většina týmů má sídlo v Evropě, přeprava závodních vozidel a veškerého vybavení probíhá po silnici. Řidiči se za volantem tahačů pravidelně střídají, aby vše dorazilo včas na místo určení. Je až nepředstavitelné, jak obrovské množství vybavení potřebuje každý tým na jednotlivý závod. Kromě samotných vozidel jsou to tuny jiné techniky, kabelů, počítačů, ale také i jídla a nápojů. Velkým rozdílem proti zámořským závodem je ten, že týmy na závody v Evropě používají v padoku velké mobilní budovy tzv. Motorhomes. Zde mají jednotlivé týmy své zázemí. V budovách nalezneme zasedací místnosti, kabiny jezdců, prostory pro catering, VIP hosty a také vlastní kuchyni, kde kuchaři z celého světa připravují nejlepší pokrmy a samozřejmě speciální stravu pro závodní jezdce.

EN: Most teams are based in Europe so race cars and all equipment are transported by road. Drivers take turns regularly behind the wheel of trucks so that everything arrives on time at its destination. It is inconceivable how much equipment each team needs for each race. In addition to the vehicles themselves, there are tons of other equipment, cables, computers, but also food and drink. The big difference between overseas races is that racing teams in Europe use large mobile buildings called Motorhomes in the paddock. Here, the teams have their background. In the buildings you will find meeting rooms, rider cabins, catering , and also their own kitchen, where chefs from all over the world prepare the best dishes and, of course, special meals for racing drivers.
 
Paddock-1.jpeg
Ferrari Motorhome 2015

 CZ: Budovy pozůstávají z jednotlivých bloků, které přivezou nákladní vozy.  Následně se pomocí jeřábu a zkušené party lidí sestaví. Vše začíná příjezdem techniky a vybavení převážně v úterý, tak aby bylo vše připravené na čtvrtek, kdy přijedou první hosté a novináři. Ptáte se, jak dlouho trvá, tak velký Motorhome postavit?  Obvykle se vše zvládne v průběhu jednoho dne, což je neuvěřitelný výkon. Největší zázemí mají velké týmy jako Ferrari, Mercedes a Red Bull, který ve svém „Holzhausu“ nabízí až 1221 m² prostoru. Mechanici mezitím začínají připravovat garáže a samotné vozy na první tréning. Vedle garáží má každý tým také vlastní zázemí pro inženýry, které pozůstává většinou ze dvou návěsů, které vzájemně propojí a vznikne tak další malá budova tzv. Tree House.

EN: The buildings consist of individual blocks that will be brought by trucks. Subsequently, with the help of a crane and an experienced construction crew, they assemble. It all starts with the arrival of technology and equipment, mostly on Tuesdays, so that everything is ready for Thursday, when the first guests and journalists arrive. Usually everything can be done in one day, which is an incredible performance. Large teams such as Ferrari, Mercedes and Red Bull have the largest background, offering up to 1,221 m2 of space in its "Holzhaus". Meanwhile, the mechanics are starting to prepare the garages and the cars themselves for the first training session. In addition to the garages, each team also has its own facilities for engineers, which usually consists of two semi-trailers, which are connected to create another small building called the Tree House.
 
Paddock-2.jpeg
Ferrari Tree Houses

CZ: Týmy pro transport svého vybavení na evropské závody využívají až 20 tahačů. IVECO je hrdým partnerem týmů Scuderia Ferrari a Alfa Romeo. Tahače této značky zabezpečují přepravu pro stáje z jejich domovských států, tedy Itálie a Švýcarska. Vozidla IVECO pomáhají zvládat přísná kritéria na logistiku a přesné načasování všech logistických procesů. Jako příklad uvedeme, že již neděli, ještě v průběhu závodu se začíná s balením materiálu a vybavení, které pokračuje dlouho do noci. Důležité je, aby večer téhož dne nebo v pondělí mohlo vše odjet a v případě back to back závodů již následujíci dny stát na další závodní trati v Evropě. 

EN: Teams use up to 20 trucks to transport their equipment to European race tracks. IVECO is a proud partner of the Scuderia Ferrari and Alfa Romeo teams. Trucks of this brand are providing transport from their home countries, which means Italy and Switzerland. IVECO vehicles help to manage strict logistics criteria and precise timing of all logistics processes. As an example, that already on Sunday, during the race, the packaging of materials and equipment begins, which continues late into the night. It is important that everything can leave on the evening of the same day or on Monday, and in the case of back to back races, to stand on the next race track in Europe for the following days.
 
Iveco-and-Ferrari-F1.jpg
Scuderia Ferrari and IVECO

CZ: Doufáme, že v sezoně 2021 se již dostanou na závodní okruhy také diváci a fanouškové. Právě oni jsou totiž hnacím motorem celé Formule 1. 

EN: We hope that in the 2021 season, spectators and fans will also get to the racing circuits. They are the driving force of the whole Formula 1.

 
Více aktualit