Interview s fanouškem IVECO No.1

15. 10. 2020


EN: In the IVECO community, Joao Paulo Saraiva from Portugal is described as an IVECO No. 1 fan. Joao loves vehicles from this Italian brand and it is obvious at the first look. On social networks, he is the administrator of the IVECO WORLD group, which has more than 16,000 members, and you will always find the newest informations and photos about IVECO vehicles. Joao's contribution to the entire IVECO community is enormous. He managed to unite fans all over the world. The fact that Joao is the No. 1 fan is also proved by his style of dressing, as the IVECO logo must not be missing on his T-shirt. Because we are also big fans of the IVECO brand, we have prepared a short interview with Joao. 

CZ: V komunitě IVECO je Joao Paulo Saraiva z Portugalska označován jako fanoušek IVECO č. 1. Joao miluje vozidla od této italské značky a je to zřejmé na první pohled. Na sociálních sítích je správcem skupiny IVECO WORLD, která má více než 16 000 členů, a vždy v ní najdete nejnovější informace a fotografie o vozidlech IVECO. Přínos Joaa pro celou komunitu IVECO je obrovský. Dokázal totiž spojit fanoušky po celém světě. To, že je Joao fanouškem číslo 1, dokazuje i jeho styl oblékání, protože na jeho tričku nesmí nikdy chybět logo IVECO. Jelikož jsme také velkými fanoušky značky IVECO, připravili jsme s Joaem krátký rozhovor.

EN: Hello Joao, can you introduce yourself to all Iveco fans? 
I’m from Portugal (Rio De Mouro) I’m 42 years old. My profession is a Professional Driver! 

CZ: Ahoj Joao, můžeš se představit všem fanouškům Iveco?
Jsem z Portugalska (Rio De Mouro), je mi 42 let. A pracuji jako profesionální řidič!
 
Joao-a-IVECO-STRALIS.jpg

EN: When did your love to IVECO vehicles started? 
My love for IVECO vehicles started when I was 9 years old. My father started to drive IVECO Turbo Zeta. Then it was TurboStar, EuroCargo, and Daily. My first heavy truck was the EuroTech, great memories I had with these amazing truck. I can say that I learned from my father and grew up with IVECO. 

CZ: Kdy začala tvoje láska k vozidlům IVECO? 
Moje láska k vozidlům IVECO začala, když mi bylo 9 let. Můj otec začal řídit IVECO Turbo Zeta. Pak to byly TurboStar, EuroCargo a Daily. Mým prvním nákladním vozem byl EuroTech. Mám na něj skvělé vzpomínky. Mohu říci, že jsem se učil od svého otce a vyrostl jsem společně se značkou IVECO.

EN: What´s your favorite IVECO model? 
I love all the models, especialy this lengendary IVECO 190-38- T Especial (Cowboy). The model is beautiful, a spoiler the under the chrome bumper, along with chrome grille. Also chrome and exhaust upwards very American style. Below the cabin loaded with chrome and red interior has an amazing V8 engine. 

CZ: Jaký je tvůj oblíbený model? 
Miluji všechny modely, ale nejraději mám model IVECO 190-38- T Especial (Cowboy). Je to krásný vůz, má spoiler pod chromovým nárazníkem a chromovanou mřížku chladiče. Právě hodně chromu a výfuk vytažený nahoru mu dodává velmi americký styl. Pod kabinou s červeným interiérem je úžasný motor V8.
 
iveco-turbostar.jpg

IVECO T Especial 
(source www.en.wheelsage.org)

EN: How do you see the future of IVECO? Do you think that the LNG is the future, or are you more fan of electrificity? 
IVECO is a leander in LNG technology. I believe that the future will not entirely electric, in my opinion Biomethane and Hydrogen, are the best solution in sustainability and environment. I have the privilege of being part of natural gas project with IVECO STRALIS LNG 330 about 5 years and I love it. The trucks make less noise, the average is very low and surprising, and refueling with LNG is very easy, clean and fast. 

CZ: Jak vidíš budoucnost IVECO? Myslíš si, že LNG je budoucnost, nebo jsi více fanouškem elektřiny?
IVECO je lídrem v technologii LNG. Věřím, že budoucnost nebude zcela elektrická, podle mého názoru jsou paliva LNG a vodík nejlepším řešením v oblasti udržitelnosti životního prostředí. Mám tu čest být součástí projektu podpory paliva LNG a mám IVECO STRALIS LNG 330 s kterým jezdím již 5 let a mám ho rád. Nákladní automobily s LNG pohonem vydávají méně hluku, průměrná spotřeba je nižší a překvapivě je i tankování LNG velmi snadné, čisté a rychlé.

Joao-a-S-WAY-2.jpg

EN: We appreciate your work and activities on the social networks to connect all the fans. What´s your motivation?
My motivation every day is my passion for IVECO. It is always present in my life, when I’m behind the wheel I always do my best. When I'm at home i read a lot of the history of IVECO, always looking for news, pictures, news deliveries… I like to talk and share all these moments, so that everyone can follow and see how amazing is IVECO. And being one of the administrators of the page IVECO WORLD on facebook is a dream come true! 

CZ: Vážíme si tvojí práce a aktivit na sociálních sítích, a to že spájíte všechny fanoušky. Jaká je vaše motivace?
 Moje každodenní motivace je moje vášeň pro IVECO. Vždy je přítomna v mém životě. Když jsem za volantem, snažím se ze sebe dostat to nejlepší. Když jsem doma, čtu jsi hodně z historie IVECO, neustále hledám novinky, obrázky… Rád si povídám s fanoušky a sdílím všechny tyto okamžiky, aby mohl každý sledovat a vidět, jak úžasné je IVECO. A být jedním ze správců stránky IVECO WORLD na facebooku, to je splněný sen!

EN: Do you have some message to all IVECO fans around the world? 
My message is thanks for the support, all the dedication and passion we have for IVECO. We are all number 1, we are the best fans in the World. And we will continue to show, and give our best when we are on and off the road. Best wishes to all, and stay safe! 

CZ: Co bys na závěr vzkázal fanouškům IVECO po celém světě?
Chtěl bych všem poděkovat za podporu, veškeré odhodlání a vášeň, kterou pro IVECO máme. Všichni jsme fanoušci číslo 1, jsme totiž nejlepší fanoušci na světě! A vždy budeme i nadále vydávat ze sebe maximum, když budeme na silnici i mimo ni. Přeji vám všechno dobré, a hlavně pevné zdraví!

Joao-a-IVECO.png
 
EN: Joao, thank you for the interview and we are thankful for that, what you did for our community.

CZ: Joao, děkujeme za rozhovor a jsme vděční za to, co děláš pro naši komunitu.

Více aktualit